Wycinka drzew w Krakowie

Dzięki zwyżce o dużym zasięgu przeprowadziliśmy bezpiecznie prace polegające na wycince gałęzi i drzew w Krakowie.