Prace ze zwyżki w Krakowie

Wykorzystując możliwości zwyżki o zasięgu 30 metrów, pomogliśmy wykonać prace przy zielonej ścianie na elewacji apartamentowca.